Wekelijks

Maandagmiddag                                 14.30 tot 16.00 uur:            Jeu de boules

Dinsdagochtend om de week         10.30 tot 12.30 uur             Bridge les

www.rebobridge.nl

Dinsdagmiddag                                   14.00 tot 16.00 uur:            Sjoelen

Woensdagochtend                              11.0 tot 12.00 uur:               Gym

Woensdagmiddag                               17.00 tot 18.00 uur:            Borrel

Donderdagochtend                             10.30 tot 12.30 uur:            Biljart          

Donderdagmiddag                             13.45 tot 17.00 uur:            Bridge

www.rebobridge.nl

Vrijdagochtend                                      10.30 tot 12.30 uur:           Biljart         

Vrijdagochtend 2x per maand          10.30 tot 12.00 uur:           Zangkoor

Thema diners

Filmavond

.

.